Nyfiken på trafiken

 

Arbetsområde med 3 lektion

Under tre lektioner får eleverna följa nioåriga Aina som går själv till skolan för första gången. Till arbetsområdet finns ett elevhäfte med texter, bilder och övningar som ni löser i helgrupp och individuellt. Som handledning till dig som lärare finns ett lärarhäfte med lektionsförslag.

 

Lektionerna är tänkta att genomföras som ett litet arbetsområde fördelat över tre lektioner. Dessa tre lektioner kan med fördel genomföras under samma vecka:

1. Svenska & bild: skriv och rita om trafik

2. Matematik: räkna och sammanställ trafiken utanför skolan

3. SO: trafikregler, vägmärken och reflexer

Tanken med planeringen är att eleverna under den första lektionen får möjlighet att tänka, reflektera och bli engagerade i ämnet utifrån främst skapande och kreativa arbetssätt. Under den andra lektionen undersöker eleverna trafiken runt skolan, vilket blir en fördjupning av den första lektionen. Det är först under den tredje lektionen som dimensionen med regler och beteenden kommer in, och syftet med det är att först jobba med elevernas förståelse för trafik och trafiksäkerhet.

Läs mer om upplägget i lärarhäftet och elevhäftet som finns längst ner på sidan.

 

 

Tidsåtgång 3 lektioner

 

 

 

Film

Gå säkert i trafiken

Till arbetsområdet finns en nyproducerad film, där Minna som är sju år berättar om sina tre bästa tips i trafiken. Använd gärna filmen för att introducera arbetsområdet, eller i arbetet med lektion tre.

 

Gå säkert i trafiken

Kopplat till ämne/kursplan

SVENSKA, BILD, MATEMATIK, SAMHÄLLSKUNSKAP

 • Svenska "Ord och begrepp för att på ett varierat sätt
  uttrycka känslor, kunskaper och åsikter."
 • Bild "Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser."
 • Matematik "Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer."
 • Samhällskunskap "Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt."

 

Lärandemål

Åk 1:

 • Jag kan skriva en kort berättelse om trafik
 • Jag kan rita en bild som berättar om trafik

Åk 2:

 • Jag kan skriva ett kort brev om trafik
 • Jag kan rita en bild som berättar om min väg till skolan

Åk 3:

 • Jag kan genomföra en kort intervju om trafik
 • Jag kan rita en bild som visar något om trafik
  ur min intervju

 

 

Ladda ner materialet här!

 

ELEVHÄFTE

 

LÄRARHÄFTE

 

FILMEN "GÅ SÄKERT I TRAFIKEN"