Hjärnan och distraktion

 

Arbetsområde med 3 lektioner

I ”Distraktion” kommer eleverna att få utforska människans och sina egna begränsningar när det kommer till förmågan att göra flera saker samtidigt. Vad händer till exempel när du ska lyssna och räkna samtidigt?

Här får eleverna bland annat genomföra olika experiment,  självskattningstest, undersöka en trafikplats, lära sig mer om hjärna och vad distraktion är. 

Läs mer om upplägget i lärarhäftet och elevhäftet som finns längst ner på sidan.

 

Film

Vad är distraktion?

Filmen används till lektion 3.

 • Är det svårt att gå och skriva sms samtidigt?
 • Hur går det att cykla och samtidigt uppdatera ditt Instagram?
 • Vad innebär det att bli distraherad? 

Vad är distraktion?

Kopplat till ämne/kursplan:

BIOLOGI

Kropp och hälsa
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.


Biologin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.


Biologins metoder och arbetssätt
• Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
• Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Lärandemål:

 • Jag kan genomföra ett experiment om uppmärksamhet.
 • Jag kan delta i samtal om innehållet i ett experiment.
 • Jag kan genomföra ett självskattningstest.
 • Jag kan berätta om människans hjärna i allmänhet och tonåringens hjärna i synnerhet.
 • Jag kan resonera om risker och hur dessa kan minimeras i relation till tonåringens hjärna.
 • Jag kan genomföra en enkel undersökning vid en trafikplats.
 • Jag kan genomföra ett enkelt experiment vid en trafikplats.
 • Jag kan resonera om resultatet av min undersökning och mitt experiment.

 

Ladda ner materialet här!

 

ELEVHÄFTE

 

LÄRARHÄFTE

 

FILM