Hjärnan och distraktion

 

Arbetsområde med 3 lektioner

I ”Distraktion” kommer eleverna att få utforska människans och sina egna begränsningar när det kommer till förmågan att göra flera saker samtidigt. Vad händer till exempel när du ska lyssna och räkna samtidigt?

Här får eleverna bland annat genomföra olika experiment,  självskattningstest, undersöka en trafikplats, lära sig mer om hjärna och vad distraktion är. 

Läs mer om upplägget i lärarhäftet och elevhäftet som finns längst ner på sidan.

 

Film

Vad är distraktion?

Filmen används till lektion 3.

 • Är det svårt att gå och skriva sms samtidigt?
 • Hur går det att cykla och samtidigt uppdatera ditt Instagram?
 • Vad innebär det att bli distraherad? 

Vad är distraktion?

Kopplat till ämne/kursplan:

BIOLOGI

Kropp och hälsa
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. 

Systematiska undersökningar och granskning av information

• Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller.
De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

• Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av
undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med
bilder, tabeller, diagram och rapporter.

• Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi.
Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Lärandemål:

 • Jag kan genomföra ett experiment om uppmärksamhet.
 • Jag kan delta i samtal om innehållet i ett experiment.
 • Jag kan genomföra ett självskattningstest.
 • Jag kan berätta om människans hjärna i allmänhet och tonåringens hjärna i synnerhet.
 • Jag kan resonera om risker och hur dessa kan minimeras i relation till tonåringens hjärna.
 • Jag kan genomföra en enkel undersökning vid en trafikplats.
 • Jag kan genomföra ett enkelt experiment vid en trafikplats.
 • Jag kan resonera om resultatet av min undersökning och mitt experiment.

 

Ladda ner materialet här!

 

ELEVHÄFTE

 

LÄRARHÄFTE

 

FILM