6-åringen

Det lilla barnet behöver alltid en vuxens hjälp i trafiken. Det gäller faktiskt ganska långt upp i åldrarna.

Till fots
Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar och barn har biologiska begränsningar att klara trafiken. Därför ska barn i förskoleåldern aldrig lämnas ensamma i trafiken. Däremot är det mycket bra om du går tillsammans med ditt barn. Ta redan från förskoleklass som vana att promenera till skolan tillsammans. Välj den säkraste vägen och gå på samma sätt som du vill att ditt barn ska göra om några år. Starta vanan redan nu!

Har du svårt att hinna med? Läs mer om Vandrande Skolbuss, ett smart sätt att spara tid samtidigt som ditt barn kommer säkert till skolan. Tillsammans med några familjer hjälps ni åt att följa barnen till skolan eller skolskjutsen.

På cykeln
Cykla gärna tillsammans, men välj cykelbanorna, eller annan plats utan trafik, ett tag till. Även om du finns i närheten är det nästan omöjligt att hinna reagera om det händer något, t ex om barnen vinglar ut i trafiken. Välj en cykel med fotbroms och cykelhjälmen bör vara en hjälm med grönt spänne, som löser ut om barnet skulle fastna. Den fungerar lika bra vid en cykelolycka.

I bilen
Läs mer om Barn i bil på NTFs hemsida. Där kan du bland annat läsa om lagkraven och hitta marknadsöversikter för bilbarnstolar. Till NTF Konsument kan du även skicka frågor om du undrar över något kring detta.