Du som förälder är viktig!

För att undervisningen kring trafik och trafiksäkerhet ska fungera i skolan är det av stor vikt att du som förälder är med ”på banan”. Den mängdträning som behövs för att våra barn ska bli säkra i trafiken förutsätter din medverkan.

För att till exempel det 9-åriga barnet ska kunna gå på egen hand till skolan krävs att trafikmiljön är säker och att han/hon har gått vägen många, många gånger innan. Din attityd till val av bil, hur du väljer att transportera dig och din familj mm påverkar förstås också hur ditt barn kommer att använda trafiksystemet i framtiden.

Lärande för hållbar utveckling förutsätter ett samspel mellan hem och skola. Din roll som förälder är viktig – både nu och i framtiden.