På egna ben till skolan

De senaste tjugo åren har det blivit allt vanligare att skjutsa sina barn till skolan. Skolresor på cykel har minskat med 50 procent på 20 år. Goda resvanor grundläggs tidigt och följdeffekten är att barnen idag är mindre fysiskt aktiva och har ökade hälsoproblem. Cyklar eller går barnen enskilt eller gemensamt kommer de istället fram pigga och har pratat av sig med sina kamrater på vägen. En hälsosam rutin för barnen. Samtidigt upplevs trafikmiljön kring skolan som otrygg när många föräldrar lämnar och hämtar sina barn med bil. 

Att förändra en vana
Det går att minska skjutsandet. Långsiktiga insatser är t ex genomtänkt placering av skolor och att se till att gång- och cykelvägar är säkra och upplevs trygga. Som förälder kan man behöva fundera över om det finns alternativ till att ta bilen till skolan, om barnet kan ta sig dit på annat sätt. Samtidigt är det viktigt att understryka att inget barn kan tränas över sin mognad, t ex är det först i 10-12 årsåldern man kan förvänta sig att ett barn klarar sig helt på egen hand i komplicerade trafikmiljöer.

Vad kan man som förälder göra?

  • Träna med barnen att gå till skolan för att sedan kunna släppa iväg dem själva när de visat att de klarar det. Utforska om det finns vägar som är mer trafiksäkra än den närmaste. Utgå från trafikens hastighet, trafikmängd, om det finns trottoar eller cykelbana, om barnet måste korsa en väg eller en större utfart, om det finns belysning osv.
  • Gå samman med andra föräldrar och organisera ”vandrande skolbussar”. Man turas om att promenera med sina och andras barn till skolan. Den tidsmässiga belastningen blir liten om man delar på ansvaret. Man kan också ha en ”cyklande skolbuss”, men inte med fler barn än den vuxne kan överblicka och barnen ska inte vara för små.

Ett barn som får gå med sällskap lär sig gå på egen hand tidigare än ett barn som alltid skjutsas. Den som från början vänjer sig vid att dagligen gå eller cykla får det som en självklar vana. Det leder till en bättre hälsa också i det vuxna livet. Även som förälder får man gratismotion och kanske till på köpet börjar fundera över sina egna resvanor.

Om man nu ändå måste ta bilen?

  • Skjutsa bara halva vägen. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan. Följ med i början och så småningom kan barnet klara att gå allt längre på egen hand.
  • Samåk, ta med fler barn i området som annars också skulle ha skjutsats till skolan.
  • Föreslå för skolan att skapa bilfria zoner närmast skolan och skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser.