7-9 år

Fortsätt att gå med ditt barn!
Barn utvecklas olika och det är du som känner ditt barn allra bäst. Men överskatta inte kompetensen i trafiken! Trafiksystemet är komplext och det är mycket att förhålla sig till, och dessutom förändras situationen hela tiden.

Ditt barn är fortfarande ganska kort, har inte fullt utvecklad syn och hörsel och styrs framför allt fortfarande mycket av fantasin. Han eller hon kan säkert rabbla många trafikregler, men är ändå inte en säker trafikant!

Beroende på hur trafikmiljön ser ut kanske barnet i 8-årsåldern kan gå en del av vägen själv för att vid 9 år kunna gå hela vägen till skolan/skolskjutsen.

Cykla gärna tillsammans, men bara på cykelbanor och där trafiken är begränsad.

Reflexer när det mörknar
Kom ihåg reflexerna så fort det börjar mörkna på eftermiddagar och morgnar. Reflexerna behövs både i stan och på landet. Så fort höst- och vinterjackan plockas fram är det klokt att ta fram en reflex eller två och lägga i fickorna. Tänk på att reflexer även behövs av vuxna!