Gå tillsammans så ökar säkerheten

När barnen är små är det viktigt att de alltid har en vuxens sällskap när de befinner sig i eller nära trafiken. Använd tillfällena till att prata om vad som händer i trafiken och hur olika saker hänger ihop.

Att tidigt skapa en vana där man tar sig till skolan genom att gå eller cykla istället för att bli skjutsad i bil är bra för både hälsan, miljön och för att skaffa sig den nödvändiga erfarenheten av att vistas i trafiken. På flera orter i landet har man genomfört projektet "Vandrande skolbuss" då man som förälder turas om att följa en grupp barn till skolan innan de är så pass gamla att de kan klara det själva. Se länkar till höger för tips om hur man kommer igång.