Små barn och trafik

När är man trafikmogen?
Barn är olika och det är svårt att exakt säga vid vilken ålder som barn är "trafikmogna". Om barnet t ex kan gå till skolan på egen hand eller inte är förstås också väldigt beroende av hur trafikmiljön ser ut.
Många barn är inte mogna att ge sig ut på egen hand i en komplicerad trafikmiljö förrän i 10-12-årsåldern. Innan dess är deras syn, hörsel och bedömningsförmåga inte utvecklade nog att klara av att överblicka en trafiksituation, bedöma hastigheter och förutse faror. När yngre barn rör sig i en komplicerad trafikmiljö ska de alltid ha sällskap av en vuxen. Gradvis behöver barnen lära sig att ta eget ansvar och med de vuxnas hjälp skaffa erfarenhet för att bli trafikmogna.

Små barn kan lära sig att klara många saker själva, men kan ha svårt att bedöma risker och förutse konsekvenser, vilket blir särskilt tydligt i trafiken.

  • Allt eftersom barn växer blir balansen bättre och de springer och hoppar gärna överallt, och glömmer lätt att se sig för.
  • Barn kan lära sig vissa trafikregler men tänker inte på dessa om en boll rullar ut i gatan.
  • Små barn kan tolka saker bokstavligt. Uppmaningen "Se upp"! - när vi menar "Här kommer en bil!" - kan få barnet att titta uppåt, istället för ut på gatan.
  • Att en sexåring har precision och balans nog att cykla på en tvåhjuling, innebär inte att den är mogen nog att ge sig ut i trafiken.

Att reflektera kring

  • Vilka särskilda hänsyn bör vuxna ta för barn i en trafiksituation?
  • Hur kan man som vuxen hjälpa barn att förstå hur trafiken fungerar?