Småbarnshjälm

Barn skiljer inte alltid på cykling och lek, vilket lett till flera tragiska olyckor där barn som lekt med cykelhjälm på sig har fastnat i klätterredskap eller träd och blivit hängande. Därför finns så kallade småbarnshjälmar, som är särskilt framtagna för yngre barn.

Småbarnshjälmen ger samma skydd som en vanlig cykelhjälm, men har ytterligare en funktion: den har ett grönt spänne som löser ut vid en viss belastning (cirka tio kg). Spännet är till för att förhindra kvävningsolyckor och löser ut om barnet fastnar i en klätterställning eller liknande.

En godkänd småbarnshjälm ska vara märkt med CE EN 1080, en godkänd cykelhjälm ska vara märkt CE EN 1078. Folksam gör dessutom kompletterande tester av cykelhjälmar där man särskilt undersöker hur hjälmarna klarar sneda islag (som är vanligt vid cykelolyckor). Testerna visar att det finns stora skillnader mellan olika cykelhjälmar, hur väl de ger skydd mot rotationsvåld, se länk till höger.

Småbarnshjälmen rekommenderas för barn upp till cirka sju år.

Att reflektera kring:

  • När är hjälm ett måste? När är hjälm lämpligt? Är hjälm någonsin onödigt? Vem bestämmer