Föräldramöten

Föräldrarnas beteenden och attityder påverkar i hög grad hur eleverna tar till sig diskussioner om t ex val av transportmedel, användandet av cykelhjälm och mopedtrimning. Det kan vara trevligt att avsluta ett skolarbete om trafik med att bjuda in föräldrarna till skolan. Ni kan också ta upp frågor om hur ni kan skapa en säker trafik för barnen på ett föräldramöte.

 

Vanliga saker att ta upp på ett föräldramöte:

  • Hur kan vi tillsammans skapa trafiksäkra skolmiljöer? Trafikmiljön vid många skolor upplevs som otrygg när många föräldrar lämnar och hämtar sina barn med bil. Kan barnen istället gå eller cykla till skolan? Om inte, kan föräldrarna släppa barnen en bit från skolan så att de får gå sista biten? Om trafikmiljön inte är säker för att röra sig i själva kanske föräldrarna kan gå ihop och arrangerar en gående eller vandrande skolbuss? Läs mer under avsnittet Trafiksäkra skolmiljöer. 

 

  • Gemensamma regler för till exempel hjälmanvändning, alkohol eller trimning av mopeder? Upplever ni på skolan problem med att få barn använder cykelhjälm eller kör med trimmade mopeder? Då kan en bra metod vara att samla föräldrarna, beskriva problemet och diskutera gemensamma regler för barnen. Många föräldrar har svårt att få sina tonåringar att följa de regler de sätter upp. Om alla i klassen har samma regler underlättar det för föräldrarna! Hämta gärna inspiration från Tonårsparlören som ges ut av IQ, Systembolagets dotterbolag.

 

  • Reflexer och cyklar med rätt utrustning Vi vet att många föräldrar har en stressig vardag. Då kan det vara bra att få en påminnelse från skolan när året går mot den mörka årstiden och det är dags att plocka fram reflexer och kontrollera cykellysen. Känner alla föräldrar till nyttan av reflexer och vilka lagkrav som finns på cykelns utrustning när man cyklar i mörker?