Föräldramöten

Det kan ibland vara svårt att få med föräldrarna i arbetet med trafik. Deras egna beteenden och attityder påverkar i hög grad hur eleverna tar till sig diskussioner om t ex val av transportmedel, användandet av cykelhjälm och mopedtrimning. Men föräldrarna är viktiga!

Använd gärna sidorna som vänder sig till föräldrarna här på trafikeniskolan.se. Uppdelat på elevernas ålder finns viktiga saker att tänka på.

Ofta är det största problemet att föräldrarna skjutsar sina barn till skolan, trots att trafikmiljön är säker. Då kan det i stället handla om stress på morgnarna, praktiskt eftersom föräldrarna ändå ska ta bilen eller helt enkelt för att man tror att man gör sina barn en tjänst. Men det är en björntjänst...

Berätta tidigt om Vandrande skolbuss. Det behöver inte vara så komplicerat! Hjälp föräldrarna med att ta fram klasslistor. Kanske kan föräldrarna på det första föräldramötet pricka in var de bor på en karta, så att de på en gång kan se vilka som kan gå tillsammans. Utmana de andra klasserna i skolan om vilka barn som går mest till skolan. Om man har provat några veckor är chansen stor att man fortsätter sen!

Ett bra sätt att närma sig problemet är att inleda med att ta fram en Skolreseplan, där men börjar med att kartlägga hur eleverna tar sig till skolan. Ladda gärna ner mallen och bilagan här bredvid.

För de äldre eleverna är föräldramötet ett bra tillfälle att prata om gemensamma regler. Många föräldrar har svårt att få sina tonåringar att följa de regler de sätter upp, ett bra sätt kan då vara att komma överens om gemensamma regler. Det behöver inte handla om alla regler, men kanske senaste tid hemma på vardagskvällar, att det inte är OK att dricka alkohol eller röka och att alla måste använda cykel- och mopedhjälm. Om alla i klassen har samma regler underlättar det för föräldrarna!
Länk till Tonårsparlören, utges av IQ, Systembolagets dotterbolag.